پروژه ها

پروژه های آیریک

مجتمع تجاری

واقع در نبش میدان جانبازان (صفائیه) قم

ساختمان تجاری طلوع

واقع در نبش میدان جانبازان (صفائیه) قم

ساختمان تجاری طلوع

واقع در نبش میدان جانبازان (صفائیه) قم

ساختمان مسکونی

واقع در پردیسان خیابان هویزه قم

مجتمع مسکونی نیلوفر

اجرای نمای مجتمع واقع در پردیسان خیابان ابوطالب قم

مجتمع مسکونی نیلوفر

اجرای نمای مجتمع واقع در پردیسان خیابان ابوطالب قم

مجتمع مسکونی امام کاظم (ع)

واقع در پردیسان خیابان عدالت قم

مجتمع مسکونی امام صادق (ع)

واقع در پردیسان خیابان عدالت قم

مجتمع مسکونی امام صادق (ع)

واقع در پردیسان خیابان عدالت قم

مجتمع مسکونی امام جواد (ع)

واقع در پردیسان خیابان عدالت قم

اجرای اسکلت و سقف عرشه فولادی

واقع در شهرک پردیسان خیابان هویزه قم

اجرای اسکلت و سقف عرشه فولادی

واقع در شهرک پردیسان خیابان هویزه قم